Göran Augustson

Göran Augustson oli San Vannin perillisiä, konstruktivisti, jolle suora viiva, selkeys ja järjestys ovat ominaisia.